PRIVACYBELEID VAN AMC Rockanje

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die AMC Rockanje verwerkt van haar leden of gezinsleden.

Indien u lid wordt van AMC Rockanje, of om een andere reden persoonsgegevens aan AMC Rockanje verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1      Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

AMC Rockanje, Kersenstraat 15, 0181-401567, KvK nummer: 40385670

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

2      Welke gegevens verwerkt AMC Rockanje en voor welk doel

2.1     In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)

2.2     AMC Rockanje verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,
  2. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van AMC Rockanje;
  3. uw naam wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  4. Uw naam wordt gebruikt in de rituitslagen en het klassement welke worden gepubliceerd in ons clubblad en op de website.

2.3     Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om u te informeren over de ontwikkelingen van AMC Rockanje.

2.4     E-mail berichtgeving (opt-in):

AMC Rockanje gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  ritten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van AMC Rockanje.  Aanmelding voor deze nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de aanmeldlink in het clubblad.

3      Bewaartermijnen

AMC Rockanje verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4      Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft AMC Rockanje passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt AMC Rockanje geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker.

5      Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van AMC Rockanje kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. AMC Rockanje zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3     Indien u klachten hebt over de wijze waarop AMC Rockanje uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]

6      Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.